החזרי מס

אולי אתם זכאים להחזר מס?

אולי אתם זכאים להחזר מס?

החזרי מס לשכירים
כל אדם בישראל המגיע לתקרה מסויימת חייב במס וזאת על פי מדרגות המס הקבועות בחוק. רוב השכירים בישראל, אשר הכנסתם השנתית היא עד לתקרה קבועה והם אינם בעלי שליטה בחברות, פטורים מהגשת דוח שנתי למס הכנסה. הם משלמים את המס באמצעות המעסיק בסכום אותו ניתן לראות בתלוש המשכורת.
למרות זאת, פעמים רבות זכאים העובדים השכירים להחזר מס ואז עליהם לפנות באופן יזום למשרדי מס הכנסה ולהגיש בקשה.
מצב כזה יכול לקרות כאשר השכיר עבד רק בחלק מחודשי השנה ולא בכל השנה, או שהועסק במספר מקומות עבודה שונים ולא הייתה לו משכורת קבועה, או במקרה בו היה זכאי לנקודות זיכוי במס שלא נרשמו לו במסגרת חישוב השכר אצל המעסיק. (נקודות הזיכוי מתייחסות למספר ילדים, למתגוררים ביישובי קו העימות, לתואר אקדמי ועוד) ואז יתכן שהעובד יהיה זכאי להחזר מס.

משרדנו מתמחה בבדיקות זכאות להחזרי מס לשכירים גם על מספר שנים קודמות, הגשתם למס הכנסה עד לקבל החזר המס ללקוח.

שתף את המאמר