beautiful-stylish-staff-sitting-office-desk-using-laptop-listening-colleague

מתלבטים? עוסק מורשה או חברה?

כיצד נכון להגדיר את העסק שלך?

לכל אחד הזכות לבחור איך להגדיר את פעילותו העסקית. האם כדאי לבחור ב'עוסק מורשה' או ב'חברה בע"מ' וכו' על מנת לבחור בסוג המשתלם ביותר בכל מצב, חשוב לדעת ולהבין את ההבדלים בין הסוגים השונים ואת מבנה המיסוי של כל אחד ואחד מהם.

מע"מ:

עוסק מורשה- העסק משמש כ'צינור' בלבד. כלומר, את כל תוספת המע"מ שהלקוח משלם ("מע"מ עסקאות"), מעבירים ישירות למע"מ. כמו כן על הוצאות העסק ("מע"מ תשומות") מזדכים במע"מ.

חברה בע"מ – כנ"ל.

לסיכום: אין הבדל כלל בין סוג העסק לעניין תשלום המע"מ


מס הכנסה:

עוסק מורשה- בדומה לכל שכיר משלם על כל הרווח "מס שולי" על פי מדרגות המס, כמו כן הוא מזדכה על הנקודות זיכוי שלו.

חברה בע"מ – חבות המס מתבצעת בשני שלבים. בשלב הראשון משלמת החברה על כל הרווח "מס חברות" בשיעור של 23%, השלב השני מתרחש בזמן משיכת הרווח הנקי של החברה (כולו או בחלקו) החוצה, באמצעות משכורת תהיה חבות המס בדומה לעוסק מורשה לעיל ו/או באמצעות דיבידנד בשיעור מס של 30%, החלק ברווח החברה שלא נמשך החוצה לא יחויב בשלב השני לעיל.

לסיכום: ככל שהרווח נמוך יותר, חלופת העוסק מורשה תהיה משתלמת יותר וככל שהרווח גדול יותר (ובעיקר שיש כוונה להשאיר יותר מהרווח בתוך החברה), חלופת החברה תהיה משתלמת יותר.


ביטוח לאומי:

עוסק מורשה- משלם דמי ביטוח לאומי בשיעור גבוה יחסית על כל רווחיו.

חברה בע"מ -החברה אינה משלמת לביטוח לאומי על רווחיה כלל למעט על החלק שמשך בעל החברה כמשכורת שיחויב בדומה לעוסק מורשה.

לסיכום: עוסק מורשה משלם לביטוח לאומי בד"כ משמעותית יותר מחברה.


כפי האמור לעיל, בחירת המסלול הנכון לכם יתבסס על:

  • אופי הפעילות
  • גובה המחזור העסקי
  • נקודות הזיכוי שלכם

כדאי להתייעץ עם רואה חשבון אשר יסייע לכם בשקלול כל הנתונים ובחירת מסלול משתלם עבורכם. משרדנו ישמח לעשות זאת יחד איתכם ולהוביל אתכם להצלחה בע"ה.

שתף את המאמר